این برگه ویژه خریداران محصول می باشد.

فیزیولوژی مغز
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بروزرسانی عزت نفس با تغییر معماری مغز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره حرکات چشم مختص کودکان پیش از دبستان
۸۷۰,۰۰۰ تومان
تحمل کاری ۶ تا ۱۲ سال
۹۸۵,۰۰۰ تومان
تحمل کاری ۳ تا ۶ سال
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عزت نفس با تغییر معماری مغز
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره ی کمالگرایی و توضیح آن در مغز
۹۵۰,۰۰۰ تومان
چطور فرزندم را به درس خواندن علاقمند کنم؟
۶۰۰,۰۰۰ تومان