محصولات

فیزیولوژی مغز
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بروزرسانی عزت نفس با تغییر معماری مغز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره حرکات چشم مختص کودکان پیش از دبستان
۸۷۰,۰۰۰ تومان
تحمل کاری ۶ تا ۱۲ سال
۹۸۵,۰۰۰ تومان
تحمل کاری ۳ تا ۶ سال
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عزت نفس با تغییر معماری مغز
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره ی کمالگرایی و توضیح آن در مغز
۹۵۰,۰۰۰ تومان
چطور فرزندم را به درس خواندن علاقمند کنم؟
۶۰۰,۰۰۰ تومان