دوره ی کمالگرایی و توضیح آن در مغز

“راهکارهای دوره کمالگرایی برای مسائل شما” “جلسه اول” سوال ۱ من یک دختر ۱۰ ساله دارم که حتی نمی تواند…

۹۵۰,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی مغز

بدون امتیاز 0 رای
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان