۵۹

آزمون سینگولیت

سوالات زیر مربوط به عملکرد سیستم سینگولیت شما است. لطفا فهرست رفتارها را به دقت مطالعه کرده و پاسخ دهید.

۱ / ۱۷

۱. نگرانی بیش از حد یا غیره منطقی دارید.

۲ / ۱۷

  1. ۲. وقتی اتفاقی بر خلاف میل شما می افتد ( بهم خوردن برنامه سفر یا مهمانی، خراب شدن ماشین و ......) بیش از حد ناراحت می شوید.

۳ / ۱۷

۳. وقتی همه چیز سر جای خودش نیست ( وسایل، افراد و ......) بیش از حد ناراحت می شوید.

۴ / ۱۷

۴. تمایل به مخالفت کردن با دیگران و بحث کردن با آنها را دارید.

۵ / ۱۷

۵. افکار منفی تکرار شونده غیره قابل کنترل دارید.

۶ / ۱۷

۶. رفتارهای وسواسی اجباری دارید ( مثل آب کشیدن، چک کردن منزل قبل از بیرون رفتن، چک کردن قفل در منزل، ماشین و ......)

۷ / ۱۷

۷. از تغییر به شدت بیزارید.

۸ / ۱۷

۸. اشتباهات افراد را فراموش نکرده و بسیار سخت آن ها را می بخشید.

۹ / ۱۷

۹. جابجا کردن توجه از موضوعی که شما را آزار می دهد به موضوعی دیگر، برایتان سخت است.

۱۰ / ۱۷

۱۰. وقتی وظیفه و نقش شما تغییر می کند، نمی توانید رفتار خود را متناسب با شرایط به درستی تغییر دهید ( مثلا همانگونه که با دوست قبلی خود رفتار می کردید با دوست جدید هم همان رفتار را می کنید)

۱۱ / ۱۷

۱۱. برای انجام کارها گزینه های مختلف را در نظر نمی گیرید و همیشه طبق پیش فرض های قبلی تصمیم می گیرید

۱۲ / ۱۷

۱۲. به شدت به افکار و عقاید و تفکرات خود پایبند هستید و به نظرات مخالف گوش نمی دهید.

۱۳ / ۱۷

۱۳. در یک رفتار گیر می افتید و حتی وقتی از نتایج آن رفتار راضی نیستید آن را تغییر نمی دهید. ( مثلا همواره برای درس خواندن یا جمع کردن اتاق به کودک خود تذکر می دهید و با وجود اینکه این کار شما هیچ نتیجه ای ندارد سال ها آن را تکرار می کنید)

۱۴ / ۱۷

۱۴. اگر کارها به روش خاصی که مد نظر شماست انجام نشود، بسیار ناراحت می شوید.

۱۵ / ۱۷

۱۵. دیگران بارها به شما گفته اند که در مورد موضوعات بیش از حد حساس و نگران هستید.

۱۶ / ۱۷

۱۶. بسیار اتفاق می افتد که بدون فکر کردن به سوال، پاسخ شما نه باشد.

۱۷ / ۱۷

۱۷. از وقایع و رخدادها پیش بینی منفی دارید.