فرم الف

اطلاعات پدر کودک

اطلاعات مادر کودک

آیا تا به حال به مراکز درمانی (کاردرمانی ،روانشناسی و مشاوره ،بازی درمانی و...) برای کودک خود مراجعه کرده اید؟

توجه

موسسه نخبگان فردا کاردرمانی، بازی درمانی، استعدادیابی، تست تشخیصی انجام نمی دهد.
۱- کودک من می تواند ارتباط موثری با دیگران برقرار کند.
۲- کودک من حرف شنوی دارد (در مهمانی، خانه، رستوران و....) و میتواند قوانین گفته شده را رعایت کند.
۳- کودک من علاقه مند به بازیهای هدفمند با اسباب بازی ها می باشد.
۴- کودک من به فعالیت های مدادو کاغذی عالقه نشان می دهد.
۵- الگوی مداد دست گرفتن در کودک من ...
۶- کودک من در مهارت های بیانی و تعریف کردن خاطره یا داستان ...
۷- کودک من درک روابط فضایی (جهت ها) را ...
۸- کودک من در برابر آموزش از طریق والدین (پدر و مادر و یا پرستار)
۹- کودک من در بر قراری ارتباط با همسالان ...
۱۰- کودک من علاقه مند به بازی های توپی حرکتی و هیجانی می باشد.